விளையாட்டு

இறகு பந்து போட்டி மாணவிகள் சாதனை

மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகங்களுக்கு
இடையேயான இறகுப்பந்து போட்டி சாயர்புரம் போப்ஸ் கல்லூரியில் வைத்து
நடந்தது. இந்த போட்டியில் கோணம் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல்
கல்லூரி மாணவிகளான அபிஷா, வர்ஷினி மற்றும் ஜெயபாரதி
ஆகியோர் இரண்டாம் பரிசு பெற்றனர். வெற்றி பெற்ற மாணவிகள்
மாவட்ட ஆட்சியாளர் ஸ்ரீதர்,
சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனர் உடன் மாவட்ட விளையாட்டு மற்றும்
இளைஞர் நலன் அலுவலர் ராஜேஷ் மற்றும் இறகுப்பந்து
பயிற்சியாளர் ஜேசு ஆன்டணி அடிமை ஆகியோர்கள் உள்ளனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *