விளையாட்டு

விளையாட்டு

இறகு பந்து போட்டி மாணவிகள் சாதனை

மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகங்களுக்குஇடையேயான இறகுப்பந்து போட்டி சாயர்புரம் போப்ஸ் கல்லூரியில் வைத்துநடந்தது. இந்த போட்டியில் கோணம் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல்கல்லூரி மாணவிகளான அபிஷா, வர்ஷினி மற்றும்

Read More