அமைச்சரை நேரில் அழைத்த கண்ணன்………

இந்தியவரலாற்றில் முதன்முறையாக (CAR YOKE WALK )CAR வைத்து நடந்த உலகசாதனையை

தொடக்கி வைக்க மாண்புமிகு தகவல் தொழில் நுட்ப அமைச்சரை நேரில் அழைத்த கண்ணன்

Leave a Reply

Your email address will not be published.