காரை தூக்கி நடந்து உலக சாதனை….

நாகர்கோவில், அண்ணா விளையாடரங்கத்தில் “Strong Man of India” என்றழைக்கப்படும் குமரி மாவட்டத்தை சார்ந்த திரு. கண்ணன் 370 கிலோ எடை கொண்ட காரை தூக்கி நடந்து உலக சாதனை

Leave a Reply

Your email address will not be published.