கயவனை கைது செய்த காவல்துறை அதிகாரிகள்….

பத்மனாபபுரம் நகரம், மணலியில் இரண்டு வயது குழந்தை கடத்தல்…..

துரிதமாக செயல்பட்டு குழந்தையை மீட்டு, கயவனை கைது செய்த தக்கலை காவல்துறை அதிகாரிகள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.