ஏமாற்றம் அளிக்கிறது………..

மத்திய பட்ஜெட்டில் தமிழ்நாட்டிற்கான சிறப்பு திட்டங்கள் இல்லாதது
ஏமாற்றம் அளிக்கிறது கழக பொதுச்செயலாளர் திரு.டிடிவிதினகரன் ………..

Leave a Reply

Your email address will not be published.