பொங்கல் மதம் சார்ந்த பண்டிகை அல்ல.! பொங்கல் தமிழர்களின் பண்டிகை.

தமிழ்நாட்டில் தமிழர் திருநாளான பொங்கல் பண்டிகை மிகவும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது . பொங்கல் மதம் சார்ந்த பண்டிகை அல்ல.! பொங்கல் தமிழர்களின் பண்டிகை.

Leave a Reply

Your email address will not be published.