அனைத்து இந்திய பத்திரிகை ஆசிரியர் மற்றும் வெளியீட்டாளர் சங்கத்தின் சார்பில் பொங்கல் வாழ்த்து

அனைத்து இந்திய பத்திரிகை ஆசிரியர் மற்றும் வெளியீட்டாளர் சங்க தேசியத் தலைவர் டாக்டர் எஸ். ராஜேந்திரன் அவர்கள்

பொங்கல் வாழ்த்துக்களை வெளியிட்டார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.